Privacy Verklaring
Inleiding
Hondenschool ter Lering en Vermaak werkt met persoonsgegevens. Ik vind het belangrijk dat deze gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt.
In deze privacy-verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. En hoe lang deze bewaard worden.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacy-verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of omdat bepaalde procedures binnen de hondenschool wijzigen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd en e-mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.Welke gegevens worden verwerkt?
Hondenschool ter Lering en Vermaak heeft een aantal persoonsgegevens van u nodig. Dit zijn uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Deze gegevens zijn nodig voor het voeren en beheren van de administratie en moeten aangeleverd worden als u training wilt komen volgen bij Hondenschool ter Lering en Vermaak. Uw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden. Uw gegevens zullen alleen verstrekt worden aan derden als dit nodig is ter uitvoering van een overeenkomst met u of wanneer dit wettelijk is vereist.Met welk doel worden deze gegevens verwerkt?
De persoonsgegevens worden voor een aantal doelen verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

Administratie
De gegevens worden gebruikt voor het voeren en beheren van de cursistenadministratie. Met behulp van uw gegevens kunt u op de juiste wijze ingeschreven worden als cursist.

Klanten van dienst zijn
Als u eenmaal cursist bent, dan wil ik u goed van dienst zijn. Uw e-mail wordt bijvoorbeeld gebruikt om contact met u te onderhouden en u te informeren over hondentraininggerelateerde zaken. Maar ook als u een vraag stelt, verwerk ik uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt?
Er worden alleen bijzondere persoonsgegevens verwerkt als dat moet op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerk ik deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. U kunt hierbij denken aan een gezondheidstoestand die u wilt doorgeven omdat dit van belang kan zijn voor het volgen van de training.Wie ontvangt persoonsgegevens binnen de hondenschool?
Uiteraard kunt u altijd zelf uw persoonsgegevens opvragen. De eigenaresse van de hondenschool heeft inzage in uw gegevens.Gebruik beeldmateriaal
Beeldmateriaal kan ook een persoonlijk gegeven zijn. Beeldmateriaal kan door hondenschool ter Lering en Vermaak worden gemaakt en vervolgens worden gepubliceerd op de website en op Facebook en in advertenties van de hondenschool op Zeelandnet.
Het gemaakte beeldmateriaal zal indien het gepubliceerd wordt anoniem gepubliceerd worden. Bij inschrijving voor training bij hondenschool ter Lering en Vermaak gaat u automatisch akkoord dat eventueel gemaakt beeldmateriaal gebruikt kan worden op de website van de hondenschool, geplaatst kan worden op facebook, of gebruikt wordt in advertenties van voornoemde hondenschool, tenzij u per mail aangeeft hier geen toestemming voor te geven.
Deze mail kan gestuurd worden aan: hondenschoolterleringenvermaak@gmail.com .Wie ontvangt persoonsgegevens buiten de hondenschool?
De volgende instanties ontvangen persoonsgegevens van mij.

Flexwebhosting
Hondenschool ter Lering en Vermaak neemt voor haar website en e- mail diensten af bij de firma Flexwebhosting. Alle e-mail wordt verzonden via Flexwebhosting. .Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Uw gegevens worden door hondenschool ter Lering en Vermaak bewaard voor de periode dat u training volgt bij de hondenschool. Na het stoppen van het volgen van trainingen zullen de gegevens nog maximaal 1 jaar bewaard worden.
Gegevens die in verband met een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden dan 1 jaar zal ik langer bewaren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan fiscale verplichtingen. Deze gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan de termijn die in de wet genoemd is.
Als u een e-mail stuurt, zonder dat u training volgt bij de hondenschool, dan ontvang ik gegevens van u. Deze gegevens worden zolang bewaard als nodig is om uw verzoek te behandelen. .Cookies
Op de website kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde cookies. Deze worden gebruikt om uw beleving van de website te optimaliseren. Een cookie is iets dat een server naar uw computer kan sturen om deze te identificeren, maar niet u persoonlijk, voor de duur van uw bezoek aan de website. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren, maar dit kunt u uitzetten. Kijk in de handleiding of hulpteksten van uw browser hoe u dit moet doen. Het weigeren van alle cookies kan er echter toe leiden dat u niet van de volledige functionaliteit van de website gebruik kunt maken.Waar worden uw gegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen op papier, de mobiele telefoon van de eigenaresse van de hondenschool (het gaat dan om mobiele telefoonnummers en whatsapp bestanden), in computerbestanden bij de eigenaresse van de hondenschool en in het systeem van Flexwebhosting.Beveiliging
Hondenschool ter Lering en Vermaak neemt passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Zo wordt er gebruik gemaakt van een recente en geupdate virusscanner voor de computer. Hondenschool ter Lering en Vermaak is zowel telefonisch als via e-mail te bereiken. Als u vertrouwelijke informatie via e-mail zonder encryptie naar mij toestuurt, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar kan worden.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed beschermd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met hondenschool ter Lering en Vermaak via hondenschoolterleringenvermaak@gmail.com.Rechten
Recht op inzage
U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die door hondenschool ter Lering en Vermaak vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar hondenschoolterleringenvermaak@gmail.com. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren. Stuur hiervoor een mail naar hondenschoolterleringenvermaak@gmail.com.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben in het geval u overstapt naar een andere hondenschool, dan hebt u het recht op overdracht. Stuur hiervoor een mail naar hondenschoolterleringenvermaak@gmail.com, dan krijgt u een overzicht van uw gegevens en daarmee kunt u zelf naar een andere hondenschool toestappen.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij hondenschool ter Lering en Vermaak vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen. Stuur hiervoor een e-mail naar hondenschoolterleringenvermaak@gmail.com. Als u hiervoor kiest als u nog training volgt bij hondenschool ter Lering en Vermaak, dan kan dit betekenen dat u geen trainingsgerelateerde informatie meer ontvangt, bijvoorbeeld informatie in verband met het annuleren van een les.

Recht op stop gegevensgebruik
Wilt u niet dat hondenschool ter Lering en Vermaak (een deel van) uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht om te vragen te stoppen met het gebruiken van uw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een mail naar hondenschoolterleringenvermaak@gmail.com. Als u hiervoor kiest als u nog training volgt bij hondenschool ter Lering en Vermaak, dan kan dit betekenen dat u geen trainingsgerelateerde informatie meer ontvangt, bijvoorbeeld informatie in verband met het annuleren van een les.

Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de hondenschool niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl .Vragen
Heb u toch nog vragen? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:
hondenschoolterleringenvermaak@gmail.com
Hondenschool ter Lering en Vermaak
KvK-nummer: 59872128
(versie mei 2018)